20 PRZYKAZAŃ RODZICÓW

„Prośba dziecka”, czyli 20 przykazań dla rodziców: 1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony. 2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa. 3. Nie...

DODATKOWE DNI WOLNE

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 z dnia 20.09.2017 r. DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM SKOSZYNIE w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018   Na podstawie: § 5 ust. 1-3 i  ust. 5, § 6 ...