Z ŻYCIA SZKOŁY

NASZA SZKOŁA JEST WYJĄTKOWA

MAMY NOWOCZESNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

JESTEŚMY SZKOŁĄ WSPIERAJĄCĄ EDUKACĘ DOMOWĄ

POSIADAMY CERTYFIKATY BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ SZKOŁY

LATA TRADYCJI

NAUCZYCIELI Z SERCEM I DOŚWIADCZENIEM

%

ZADOWOLENIA Z WYNIKÓW W NAUCE

Drodzy Rodzice,

od 1 kwietnia 2021 r. liczymy się dla Polski – w całym kraju rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który odbywa się raz na 10 lat.

1 lutego 2021 r. urzędy gmin rozpoczną nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

• ukończone 18 lat

• cieszyć się nieposzlakowaną opinią

• posiadać co najmniej średnie wykształcenie

• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zapraszamy do udziału w naborze, bo #liczysiękażdy.

Gminne Biuro Spisowe w Waśniowie

Partnerzy

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Nowym Skoszynie

27-425 Waśniów,

Nowy Skoszyn 130

tel. 41 33 42 845

SZYBKI KONTAKT

15 + 4 =