Projekty

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM SKOSZYNIE

otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 35 000, 00 zł w ramach programu

 

wkład własny organu prowadzącego szkołę w wysokości 8 750,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i programów multimedialnych przeznaczonych do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ministerstwo edukacji narodowej
ministerstwo edukacji narodowej
ministerstwo edukacji narodowej

Nasza Szkoła otrzymała 14 000,00 zł. na zakup monitorów interaktywnych.

Otrzymaliśmy 3 100 zł na zakup książek do biblioteki.

ministerstwo edukacji narodowej
narodowy program rozwoju czytelnictwa

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Nowym Skoszynie

27-425 Waśniów,

Nowy Skoszyn 130

tel. 41 33 42 845

SZYBKI KONTAKT

11 + 13 =