Rozwijamy kompetencje kluczowe w PSP w Nowym Skoszynie

a) Projekt nr: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19

b) Nr Umowy: RPSW.08.03.03-26-0007/19-00

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu zostaną zakupione:
– sprzęt do pracowni komputerowej,
– wyposażenie pracowni języka angielskiego ( laptopy, biurka, słuchawki, mikrofony)
– 4 monitory interaktywne
– 1 podłoga interaktywna
– zestaw pomocy do zajęć z robotyki
– przeprowadzony zostanie remont sieci internetowej.

Prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem narzędzi TIK dla 9 grup uczniów z klas I-VIII:

  • zajęcia z języka polskiego 4 grupy – klasa I,II,III,IV,
  • zajęcia z języka angielskiego 1 grupa –klasa II,
  • zajęcia z matematyki 1 grupa – klasa VI
  • zajęcia z robotyki 1 grupa- klasa IV
  • zajęcia z chemii 1 grupa –klasa VIII
  • zajęcia z fizyki 1 grupa –klasa VII.

Szczegółowe cele projektu i zasady rekrutacji do udziału w projekcie zawiera załaczony regulamin projektu.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Nowym Skoszynie

27-425 Waśniów,

Nowy Skoszyn 130

tel. 41 33 42 845

SZYBKI KONTAKT

10 + 12 =