HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM SKOSZYNIE

Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie ma swój początek w roku 1946, kiedy to bydunek podworski w Kuninie zaadaptowano na ten cel. Najpierw przeznaczono jeden pokój na parterze o wymiarach 7 x 5 m – na klase szkolną. Kilkudziesięciu uczniów musiało się zmieścic w 12-stu ławkach, które ocalały jeszcze po wojnie. Ocalała również jedna tablica, z której korzystano. Brakujące ławki zastąpiono deskami, stołeczkami, a nawet pniaczkami. Niedługo później wyremontowano drugą salę gdzie przybyło kilka ławek i nowa tablica.

W 1948roku przygotowano trzecią salę dla dzieci, ale miała ona wymiar zaledwie 3,5 x 5 m. Wyremontowano ganek, który groził zawaleniem.

Rok szkolny 1950/51 rozpoczęto już w trzech salach lekcyjnych w budynku podworskim oraz jednej sali wynajmowanej na wsi. Po wielu trudach i staraniach 1 września 1952 roku oddano do użytku szkolnego lewe skrzydło na parterze budynku. Kolejne długie miesiące mijały na remoncie piętra budynku i dostosowywaniu do warunków sal szkolnych oraz mieszkań dla nauczycieli.

W listopadzie 1953 roku odbyło się uroczyste przekazanie wyremontowanego budynku kierowniczce szkoły. Wieloletnie starania i zabiegi przyniosły w końcu oczekiwane rezultaty. Szkoła od tamtej pory posiada 5 sal lekcyjnych, kancelarię i korytarz na parterze. Na piętrze znajdowały się również 3 mieszkania skladające się z: pokoju z kuchnią i wspólnego korytarza.

Dwa lata później wybudowano studnię przy szkole, z której woda nadawała się do mycia i prania, do tego momentu nauczyciele musieli nosić wodę ze stoku lub chodzić po nią daleko na wieś. W tymże czasie szkoła zakupiła drzewka owocowe, którymi obsadzono teren obok szkoły. Ogrodzono także plac szkolny żerdziami oraz posadzono żywopłot. W budynku szkolnym brakowało już tylko światła elektrycznego. Nauczano przy lampach naftowych. Światło rozbłysło dopiero w sierpniu 1964r.

Kolejne lata to, dalsze remonty, pozyskiwanie mebli szkolnych i sprzętu sportowego. Z roku na rok liczba dzieci w szkole podstawowej wzrastała. W 1964 roku otynkowano i pomalowano szkołę z zewnątrz, wykonano ogrodzenie wokół budynku, zrobiono chodnik do ubikacji, pomalowano je, wyrównano teren obok szkoły oraz zbudowano nowe boisko i kamienny śmietnik.

1września 1965 roku w związku z powstaniem ośmioklasowej szkoły podstawowej zaistniała konieczność lepszego wyposażenia pracowni szkolnych do zaistniałych warunków oraz udoskonalenia metod nauczania. W szkole urządzono pracownię fizyczno – chemiczną, sale biologiczną oraz salę do prac ręcznych.
Z początkiem roku szkolnego 1971r. oddano do użytku budynek pomocniczy.

Na początku lat 90-tych zostały naprawione schody prowdzące na piętro i wykonano wiele prac remontowych. Zdemontowano piece kaflowe w salach lekcyjnych, położono płytki w przedsionku i wymieniono okna.

W kolejnych latach do ważniejszych prac można zaliczyć zamontowanie przewodów elektrycznych do pracowni komputerowej, wykonanie stojaków na rowery i boksu na pojemniki na śmieci.

W 2005 roku powstała pracownia komputerowa wyposażona w 10 stanowisk dla uczniów.

W 2008 roku wymienione zostały podłogi na panelowe w pokoju nauczycielskim i w gabinecie dyrektora na piętrze.

Najważniejszym przedsięwzięciem w roku 2009 było zamontowanie łazienek w budynku szkolnym. Powstały wówczas dwie toalety osobno dla dziewczynek i osobno dla chłopców. Struktura budynku szkolnego wygladała następująco: na piętrze mieścił się pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, pracownia komputerowa, biblioteka, kuchnia i jedna sala lekcyjna, w tym dwie przechodnie oraz toalety.

W 1995 roku na skutek zmian administracyjnych wieś KUNIN zmieniła nazwę na NOWY SKOSZYN. Natomiast od 2001 roku szkoła zmieniła swoja nazwę na Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie.

Szkoła do 31 sierpnia 2011 roku prowadzona była przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Waśniów. Od 1 września organem prowadzącym szkołę i jednocześnie dyrektorem placówki jest p. Beata Wiącek.

Każdy rok szkolny przynosił zmiany w architekturze budynku szkoły i jej wyposażeniu w meble i pomoce dydaktyczne. Zostało zakupionych 5 tablic inetraktywnych, 6 laptopów, zmodernizowano pracownię komputerową, we wszytkich salach znajdują się tablice interaktywne, została wydzielona i wyposażona szatnia szkolna, zakupiono nowe ławki i krzesła dla uczniów, wyremontowane zostały wszytkie klasy – przeprowadzono remont podłóg, ścian, do każdej klasy zakupiono nowe szafy i biurka. Przeprowadzono termoizolację budynku szkoły.Na bieżąco uzupełniane są pomoce dydaktyczne.

W ramach projektów unijnych zakupiono wyposażenie do oddziałów przedszkolnych oraz wybudowano i urządzono plac zabaw . Ponadto wykonano ogrodzenie terenu szkoły.

Uczniowie są dowożeni na zajęcia obowiązkowe i dodatkowe. Na bieżąco trwają prace modernizacyjne placówki. 

W obecnym roku szkolnym 2017/2018 w wyniku reformy oświaty struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VII i 3 oddziały przedszkolne do któych uczęszcają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Rozpoczęto rozbudowę budynku szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Nowym Skoszynie

27-425 Waśniów,

Nowy Skoszyn 130

tel. 41 33 42 845

SZYBKI KONTAKT

14 + 6 =