STATUT SZKOŁY

STATUT 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM SKOSZYNIE Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI