NAUKA PROGRAMOWANIA W NOWYM SKOSZYNIE

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie przystąpiła do projektu „ProgramujeMY kielecki”, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz zdobycie nowych umiejętności w obszarze nauki programowania. Na potrzeby realizacji projektu szkoła otrzymała nowoczesne zestawy klocków lego do nauki programowania, a nauczyciele zostali wyposażeni w tablety.

Projekt jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Fundacją Nowoczesnej Edukacji i Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

W ramach projektu nauczyciele, po odbyciu stosownego szkolenia wprowadzającego w założenia projektu oraz po zapoznaniu się ze scenariuszami zajęć oraz zasadami programowania, prowadzą z uczniami cykl 15 dwugodzinnych zajęć edukacyjnych.

Zajęcia prowadzi p. Anna Kosałka we współpracy z trenerem lokalnym p. Justyną Wróbel. W ramach tych zajęć uczniowie programują i budują z klocków LEGO roboty przy użyciu komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem. Taka forma warsztatów pozwoli im w sposób intuicyjny poznać zasady programowania oraz dwa różne języki programowania (Lego Mindstorms oraz Scratch). Jednocześnie uczniowie będą mieli szansę rozwijać logiczno-matematyczne myślenie, umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, intuicyjnego rozwiązywania problemów oraz pogłębiają swoje zainteresowania w zakresie nauk ścisłych, Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w Zlocie Młodych Programistów. Podczas Zlotu  dzieci będą miały okazję poszerzyć swoją wiedzę, m.in. zbudować i ożywić własne roboty z wykorzystaniem klocków LEGO WEDO, a także poznać zasady programowania nowoczesnych mobilnych robotów edukacyjnych – dronów, robotów Dash i Dot, Ozobotów oraz Edisonów.