W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu 15 października wszystkie grupy przedszkolne wzięły udział w grach i zabawach z elementami metodyki Marii Montessori zorganizowanych przez wychowawczynie grup 3-4,5 i 6 latków.

Dzień sportu przedszkolaki rozpoczęły znanymi im zabawami „Jawor” i „Jedzie pociąg z daleka”. Następnie dzieci wrzucały woreczki do celu. Najwięcej radości dał dzieciom tor przeszkód, wyścig na piłce i na koniec drużynowa bitwa na kulki. 

Gry i zabawy miały na celu wspierać wszechstronny rozwój dzieci a przede wszystkim fizyczny i emocjonalny, rozwijać ogólną sprawność ruchową, budować pewność siebie, rozwijać umiejętności współpracy w grupie, promować zdrowy styl życia.

Do zabaw i gier wykorzystane zostały materiały przygotowane przez dzieci: kulki z gazet, sznur z rolek po papierze toaletowym pomalowanych farbami przez dzieci. Charakteryzowały się prostotą, trudność ich wykonania była dostosowana do wieku dzieci. Samodzielnie wykonane materiały uatrakcyjniły gry dzieci i zmotywowały do wspólnych zabaw ruchowych.

Jednym z zadań pedagogiki Montessori jest nauka społecznych reguł poprzez łączenie w grupy dzieci w różnym wieku. Wykonując niektóre ćwiczenia dzieci były podzielone na dwie drużyny zróżnicowane wiekowo. Sprzyja to wymianie zdolności i umiejętności, wzajemnej współpracy, chęci pomocy dzieci starszych- młodszym, rozwojowi empatii. Dzieci nie rywalizują lecz wspierają się.