Rozbudowa Szkoły

„ … Bo ludzi dobrej woli jest więcej…”

 

We wrześniu 2017r. rozpoczęła się dobudowa i rozbudowa szkoły. Zostanie dobudowana sala dydaktyczna na zewnątrz budynku. Zostaną również wykonane toalety.

Wykonywane przedsięwzięcia mają na celu polepszenie warunków do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Nowo wybudowana sala będzie mogła być również wykorzystywana do organizacji imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych, prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów i młodzieży.

Prosimy Samorząd Gminy, Rodziców, Przyjaciół Szkoły, Przedsiębiorców lokalnych i z województwa o wsparcie tego przedsięwzięcia.

Składamy podziękowania za dotychczasową pomoc:

– Panu Wójtowi Gminy Waśniów Panu Krzysztofowi Gajewskiemu;

– Panu Andrzejowi Ćwikowi Radnemu i Radzie Gminy Waśniów;

– Pani Bogumile Bugajskiej -Skarbnik Gminy Waśniów;

– firmie ” KOSAMEB” Krzysztof Kosałka;

– Państwu Sylwii i Arturowi Kasprzykom;

– Państwu Wiesławie i Janowi Wojciechowskim;

– Państwu Marioli i Mariuszowi Lasek;

– Panu Rafałowi Gołębiowskiemu;

– Panu Zbigniewowi Danielskiemu:

– Panu Jerzemu Danielskiemu;

– Panom Janowi i Łukaszowi Wiącek – Zakład Mechaniki Pojazdowej;

– Panu Wiesławowi Cukierskiemu;

– Państwu Monice i Tomaszowi Czechowskim;

Prosimy wszystkich Ludzi dobrej woli o dalszą pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia.

Beata Wiącek

/ dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie/