Rajd pieszy po Świętokrzyskim Parku Narodowym

Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie stały się piesze rajdy integracyjne dla klas starszych. Organizowane są na początku roku szkolnego. Ich celem jest wspólne spędzenie czasu przez uczniów i ich wychowawców, włączenie czwartoklasistów do społeczności „starszyzny szkolnej”, a także pokazanie dzieciom ciekawej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Wszyscy uczestnicy rajdu mogą sprawdzić swoją kondycję fizyczną, maszerując przez nasze piękne Góry Świętokrzyskie.

Tegoroczny przemarsz klas IV – VII odbył się 6 października. Opiekę nad dziećmi sprawowali nauczyciele/wychowawcy: panie: Justyna Wróbel, Anna Świątek, Agnieszka Murdza oraz pan Rafał Gołębiowski. Trasa przebiegała przez obrzeża Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Starą Słupię i Nową Słupię), a także przez Jeleniowski Park Krajobrazowy. Wszyscy mogli się przekonać, że nawet w bliskiej okolicy nie brakuje urokliwych miejsc na rajdy, spacery czy przejażdżki rowerowe. Niestety, nie udało się przejść szlakiem prowadzącym przez Górę Chełmową, ponieważ został on zamknięty do odwołania.

Na rajdzie panowała wesoła atmosfera; uczniowie i nauczyciele mieli okazję do wspólnych rozmów, żartów, a co za tym idzie lepszego poznania się, budowania więzi.