Pasowanie na ucznia

Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie jest przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów.

  

Starsi uczniowie powitali najmłodszych w imieniu całej braci szkolnej. Dodali im otuchy, zachęcili do wspólnej zabawy, nauki i wytłumaczyli na czym polega pasowanie.

Pierwszaki zaprezentowały, czego się już nauczyły i pokazały, że zasługują na miano ucznia. Nie zabrakło wierszy i piosenek o szkole, ojczyźnie i ślubowaniu. Duszek Januszek, który śledził uroczystość, stwierdził, że egzamin na ucznia zdali śpiewająco.

Klasa pierwsza w składzie: Bartosz Janik, Jakub Kaczor, Dawid Krakowiak, Sebastian Lasek, Kinga Łodej, Karolina Stępień, Lena Skwarlińska, Zuzanna Szaniawska złożyła ślubowanie. Pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor Beata Wiącek. Uczniowie otrzymali pierwszy dokument – legitymację uczniowską z rąk pana Wójta Gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego, dyplomy zostały rozdane przez panią wychowawczynię Elżbietę Danielską i Radnego Rady Gminy Waśniów Andrzeja Ćwika.

  

Rodzice wręczyli swoim pociechom olbrzymie pyszne rogi obfitości. Słodka biesiada zakończyła uroczystość.

Tego dnia nie zapomną najmłodsi uczniowie, którzy tak pilnie, należycie i wzorowo ślubowali wypełniać obowiązki ucznia, oraz rodzice, którzy obiecali, że dołożą wszelkich starań, aby ich dzieci były dumą szkoły.