DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Beata Wiącek

Kadra pedagogiczna szkoły:

Bęben Mirosława
Nauczyciel, wychowawca – klasa II, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, warsztaty artystyczne

Danielska Elżbieta
Nauczyciel, wychowawca- klasa III, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, warsztaty artystyczne

Garbacka Paulina
Nauczyciel, wychowawca oddział przedszkolny grupa 6-latków

Gołębiowski Rafał
Nauczyciel, wychowawca- klasa VI – historia, technika, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, Koło Młodego Technika

Gryzka Monika
Nauczyciel – muzyka, chór szkolny

Janik Ilona
Nauczyciel, wychowawca oddział przedszkolny grupa 3-5-latków

Mazur Paulina
Nauczyciel – geografia, wychowanie fizyczne

Murdza Agnieszka
Nauczyciel, wychowawca klasa VIII, język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Ogonowska Bożena
Nauczyciel – biologia, wychowanie do życia w rodzinie

Orłowska Magdalena
Nauczyciel, wychowawca- klasa VII, język angielski, koło języka angielskiego

Surowiec Agata
Nauczyciel – język niemiecki

Ks. Zbigniew Pustuła
Nauczyciel – religia

Świątek Anna
Nauczyciel – chemia, plastyka, biblioteka, nauczyciel wspomagający, rewalidacja

Wróbel Justyna
Nauczyciel, wychowawca klasa V, matematyka, informatyka, fizyka

Zajączkowska Krystyna
Nauczyciel, wychowawca klasa I

Zięba Karolina – pomoc nauczyciela

Obsługa szkolna:

Grad Renata

Sprzątaczka / opiekun dowozu uczniów

Spychaj Urszula
Sprzątaczka / opiekun dowozu uczniów

Zięba Karolina
Pomoc administracyjna / kierowca busa szkolnego

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Nowym Skoszynie

27-425 Waśniów,

Nowy Skoszyn 130

tel. 41 33 42 845

SZYBKI KONTAKT

14 + 11 =