DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Beata Wiącek

Kadra pedagogiczna szkoły:

Pożoga Anna
Nauczyciel, wychowawca – oddział przedszkolny, grupa 3 – latków

Nina Kusiak
Nauczyciel, wychowawca – oddział przedszkolny, grupa 4-5 – latków

Borek Anna
Nauczyciel, wychowawca – oddział przedszkolny, grupa 6 – latków, fizyka, plastyka

Gawlik Sylwia
Nauczyciel, wychowawca- klasa I, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rewalidacji, programowanie, zajęcia z języka polskiego – projekt

Gadaj Patrycja
Nauczyciel, wychowawca- klasa II, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia z języka polskiego – projekt

Zajączkowska Krystyna
Nauczyciel, wychowawca klasa III, edukacja informatyczna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z języka polskiego – projekt

Anna Świątek
Nauczyciel, wychowawca -klasa IV – matematyka, informatyka, chemia, biblioteka, zajęcia z chemii – projekt

Murdza Agnieszka
Nauczyciel, wychowawca klasa V, język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia z języka polskiego – projekt

Wilczyńska Paulina
Nauczyciel, wychowawca- klasa VII, język angielski, Szkolne Koło Wolontariatu, Samorząd Uczniowski zajęcia z języka angielskiego – projekt

Gołębiowski Rafał
Nauczyciel, wychowawca- klasa VIII – historia, technika, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, Koło Młodego Technika, programowanie- projekt

Gryzka Monika
Nauczyciel – muzyka, zajęcia muzyczne

Mazur Paulina
Nauczyciel – geografia, biologia, przyroda, wychowanie fizyczne, bibliotekoznawstwo

Reklewska Monika
Nauczyciel- nauczyciel współorganizujący, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rewalidacji

Surowiec Agata
Nauczyciel – język niemiecki

Ks. Bronisław Jaworski
Nauczyciel – religia

Zięba Karolina – pomoc nauczyciela

Agata Stępień – pomoc nauczyciela/kierowca busa szkolnego

Obsługa szkolna:

Grad Renata
Sprzątaczka / opiekun dowozu uczniów

Zbigniew Kasprzyk
konserwator/palacz c.o.

Spychaj Urszula
Sprzątaczka / opiekun dowozu uczniów

Zięba Karolina
Pomoc administracyjna / kierowca busa szkolnego

Tomasz Paprocki – Inspektor Ochrony Danych

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Nowym Skoszynie

27-425 Waśniów,

Nowy Skoszyn 130

tel. 41 33 42 845

SZYBKI KONTAKT

14 + 2 =