DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Beata Wiącek

Kadra pedagogiczna szkoły:

Borek Anna
Nauczyciel, wychowawca – oddział przedszkolny, grupa 5 – latków

Gadaj Patrycja
Nauczyciel, wychowawca- klasa III, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, warsztaty artystyczne, zajęcia z języka polskiego – projekt

Garbacka Paulina
Nauczyciel, wychowawca – klasa I, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, warsztaty artystyczne, zabawy logiczne, ćwiczenia językowe, zajęcia z języka polskiego – projekt

Gawlik Sylwia
Nauczyciel, wychowawca – oddział przedszkolny, grupa 3 i 4 – latków

Gołębiowski Rafał
Nauczyciel, wychowawca- klasa VI – historia, technika, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, Koło Młodego Technika

Gryzka Monika
Nauczyciel – muzyka, zajęcia muzyczne

Janik Ilona
Nauczyciel, wychowawca oddział przedszkolny, grupa 6 – latków

Mazur Paulina
Nauczyciel – geografia, biologia, przyroda, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

Murdza Agnieszka
Nauczyciel, wychowawca klasa IV, język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia z języka polskiego – projekt

Orłowska Magdalena
Nauczyciel, wychowawca- klasa VIII, język angielski, koło języka angielskiego, Szkolne Koło Wolontariatu,  zajęcia z języka angielskiego – projekt

Surowiec Agata
Nauczyciel – język niemiecki

Ks. Zbigniew Pustuła
Nauczyciel – religia

Świątek Anna
Nauczyciel – chemia, plastyka, biblioteka, nauczyciel wspomagający, rewalidacja,  zajęcia z chemii – projekt

Wróbel Justyna
Nauczyciel, wychowawca klasa VI, matematyka, informatyka, fizyka,  zajęcia z robotyki, matematyki, fizyki – projekt

Zajączkowska Krystyna
Nauczyciel, wychowawca klasa II,  zajęcia z języka polskiego – projekt

Zięba Karolina – pomoc nauczyciela

Obsługa szkolna:

Grad Renata

Sprzątaczka / opiekun dowozu uczniów

Spychaj Urszula
Sprzątaczka / opiekun dowozu uczniów

Zięba Karolina
Pomoc administracyjna / kierowca busa szkolnego

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Nowym Skoszynie

27-425 Waśniów,

Nowy Skoszyn 130

tel. 41 33 42 845

SZYBKI KONTAKT

13 + 15 =