Mikołaj w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie

6 grudnia, w dniu swojego święta, Mikołaj odwiedził uczniów w Publicznej Szkole
Podstawowej w Nowym Skoszynie. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas młodszych,
wraz ze swoimi wychowawczyniami i panią dyrektor Beatą Wiącek, z wielką radością witały
gościa z dalekiej krainy.
Klasa I pod kierunkiem pani Elżbiety Danielskiej zaprezentowała przedstawienie o Pani
Zimie i świątecznej choince. Radosną atmosferę mikołajkową i świąteczną wprowadziły
piosenki, pastorałki wykonane przez dzieci z oddziałów przedszkolnych. Nad ich
przygotowaniem czuwały panie: Krystyna Zajączkowska, Ilona Janik i Anna Kosałka.
Na spotkanie z Mikołajem przybył także Wójt Gminy Waśniów pan Krzysztof Gajewski,
Kierownik Usług Wspólnych w Waśniowie pani Barbara Karwińska, którzy obdarowali
wszystkich słodkościami. Szkolne mikołajki uświetnił swoją obecnością również pan Andrzej
Ćwik, radny Rady Gminy Waśniów.
Cała społeczność szkolna dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do sprawienia dzieciom
radości i wprowadzenia świątecznej atmosfery.