Dzień nauczyciela

Dzień Nauczyciela w Nowym Skoszynie jak zawsze odbył się przy udziale całej społeczności uczniowskiej, która ubrana w galowe stroje i w dobrych nastrojach uczciła święto wszystkich pracowników szkoły.

Uczniowie klasy VI i VII pod kierunkiem pani Justyny Wróbel i pani Anny Świątek przedstawili program skierowany do pedagogów i pracowników szkoły, w którym w humorystyczny sposób przedstawili pracę i trud nauczycieli. Zebrali się w ławkach jako rada uczniowska i debatowali nad realiami pracy oświaty. Wywołali tym wiele radości i uśmiechu na twarzach wszystkich zebranych .W części artystycznej uczniowie zaśpiewali także piękne utwory opiewające zaangażowanie pedagogów w swoją pracę. Na koniec przewodnicząca Rady Rodziców, pani Agata Stępień, w imieniu wszystkich rodziców wyraziła wdzięczność nauczycielom i zaprosiła na artystycznie udekorowany tort. Rodzice ufundowali również nauczycielom piękne róże.