Dzień głośnego czytania

W Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie uczniowie wszystkich klas wzięli udział w corocznej akcji ,,Dzień Głośnego Czytania”. W dniu 03.10.2017 r. oddziały przedszkolne, klasy ,,0”, I, III wraz z wychowawcami włączyły się do wspólnego czytania, słuchania i zabaw. Uczniowie z klasy I powitali wszystkie dzieci piosenką ,,Baju, baj Książeczko”. Uczniowie z klasy III wykazali

się czytając wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i Stefani Szuchowej. Pięknie przeczytali z podziałem na role opowiadanie ,,O gościach, co nie przyszli na ucztę” z książki Lucyny Krzemienieckiej ,,Z przygód Krasnala Hałabały”. Najmłodsi z zainteresowaniem słuchali tekstu i wesoło naśladowali odlot ptaków.

Dzieciom podobały się wierszyki, rymowanki, wyliczanki i kolorowe ilustracje w książkach. W trakcie czytania wprowadzano zabawy rytmiczne, muzyczno-ruchowe, naśladowcze, które angażowały wszystkich uczestników. Na zakończenie wszyscy bawili się i tańczyli w rytm piosenek związanych z czytaniem, książkami i biblioteką. Dzieci i uczniowie otrzymali ilustracje ulubionych bohaterów bajek i lektur do malowania. W szkole ponadto realizowany jest plan rozwoju czytelnictwa, oraz prowadzona jest akcja pod hasłem ,,Codziennie czytałem/łam 20 minut” skierowana do uczniów i ich rodziców.

Koordynatorem wyżej wymienionych działań jest nauczyciel bibliotekarz pani Elżbieta Danielska przy współpracy nauczycieli klas III-VII. Podejmowane przez nauczycieli działania mają na celu podniesienie poziomu czytelnictwa uczniów, rozwój kreatywnego myślenia, wyobraźni, pamięci i pogłębienie wiedzy o świecie.