SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

We wrześniu 2018r. po wyborach do Samorządu Uczniowskiego, jego członkowie: Wiktoria Gawlik (kl.7), Krystian Pająk i Kacper Żebrowski (z kl.6) rozpoczęli działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Opiekunką i koordynatorką działań Klubu została Magdalena Orłowska. Członkowie Klubu opracowali plan pracy SKW i wyznaczyli koordynatorów poszczególnych działań.

Głównym celem działalności SKW jest organizowanie i świadczenie pomocy najbardziej potrzebującym, reagowanie na potrzeby środowiska, inicjowanie działań w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomaganie różnego typu inicjatyw charytatywnych i kulturalnych.

W pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego SKW prowadził szereg akcji pomocowych zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Koordynował akcję Zostań Aniołem Stróżem Dziecka z Oddziału Onkologicznego, w ramach której zbierano kartki z życzeniami dla dzieci chorych na raka, przebywających na oddziale onkologicznym w szpitalu w Lublinie. W grudniu 2017r., zebrane kartki wysłano do chorych dzieci w Lublinie tak by dotarły do nich przed Bożym Narodzeniem.

W ramach akcji: Szkoło pomóż i Ty zbierano środki na pomoc dla niepełnosprawnych dzieci. Członkowie SKW rozprowadzali wśród uczniów szkoły karteczki i kalendarzyki. Najaktywniejsza w tych działaniach okazała się Wiktoria Gawlik, która sprzedała najwięcej takich kart.

W ramach Góry Grosza członkowie Klubu zbierają drobne monety, aby pomóc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną, w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Z zebranych pieniędzy budowane są dziecięce wioski SOS. Akcja trwała od listopada do grudnia 2017r. Rozliczenie akcji nastąpi w lutym 2018 roku.

W grudniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia przedstawiciele uczniów wraz z opiekunkami: p. Anną Świątek i p. Magdaleną Orłowską odwiedzili Schronisko „Nasze Gospodarstwo” w Nowym Skoszynie. Mali wolontariusze złożyli pensjonariuszom i pracownikom schroniska życzenia świąteczne oraz wręczyli ręcznie wykonane kartki bożonarodzeniowe. Na ręce księdza Jana Mikosa przekazano również chatkę z piernika wykonaną przez jedną z uczennic. Wizyta uczniów sprawiła wiele radości mieszkańcom schroniska i na pewno zostanie powtórzona.

Wolontariusze wspierają także Schronisko dla zwierząt na Janiku. Dla bezdomnych zwierząt w listopadzie i grudniu 2017r. zbierali: karmę suchą i mokrą oraz koce i poduszki. W styczniu 2018r. nastąpiło rozliczenie zbiórki podczas wizyty w Schronisku. Przedstawiciele uczniów: Wiktoria i Patryk Kosałka pod opieką p. Anny Kosałki i p. Magdaleny Orłowskiej przekazali zebraną w szkole karmę dla psów i kotów oraz koce. Podczas wizyty dzieci zwiedziły schronisko i dowiedziały się jak wygląda życie porzuconych zwierząt. Była to bardzo wzruszająca lekcja ucząca odpowiedzialności za los innych.

W I półroczu trwała również zbiórka nakrętek plastikowych. W styczniu 2018r. zostaną one przekazane chłopcu z gastrostomią z Ostrowca Św. Zysk z ich sprzedaży zostanie przekazany na rehabilitację chłopca.

W dniu 5 grudnia 2017r. obchodzono Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i Wolontariatu. Z tej okazji odbył się apel poświęcony pracy szkolnych wolontariuszy. Apel był okazją do pokazania całej społeczności szkolnej, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych oraz był okazją do pochwalenia się zrealizowanymi inicjatywami. Działalność Klubu jest na bieżąco prezentowana na tablicy Samorządu Uczniowskiego, jak również w artykułach w prasie lokalnej.

Magdalena Orłowska